Shiroi Koibito Park and Wholesale Market Tour

from $41

Sapporo, Japan

Tour Duration: 4 hours

Sapporo Eki-Mae Bus gterminal - Hokkaido Shrine - Shiroi Koibiti Park - Central Wholesale Market - Sapporo Clock Tower

Except 1-3 Jan 2017

Enquire Now      or      Call 1300 302 401